Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego zakres usług i ich cena są każdorazowo ustalane podczas pierwszego spotkania z Klientem. Kancelaria podejmuje się jednorazowych zleceń i stałej obsługi prawnej. Honorarium reguluje umowa z Klientem, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Porada prawna
Koszt indywidualnej porady prawnej wynosi od 350 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT) i zależy od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.
Koszt porady prawnej udzielanej przez Internet płatny jest z góry na konto bankowe Kancelarii. Po uregulowaniu opłaty ustalany jest termin porady indywidualnej.

Sprawy cywilne
Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta w sprawach cywilnych stawka uzależniona jest od wartości sporu oraz brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy i wymagany nakład pracy radcy prawnego. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radcy prawnego:

Pobierz

File name: STAWKI RADCOWSKIE

Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

• Honorarium radcy prawnego jest płatne z góry - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

• W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Warszawą, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu.

• Czas wykonania usługi to 5 dni roboczych od dostarczenia kompletu dokumentów. Przy konieczności wykonania zlecenia w czasie krótszym naliczana jest stawka ekspresowa w wysokości 50% ustalonej ceny.

• W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa lub odwołania go w terminie krótszym niż 7 dni przed spotkaniem, naliczane są koszty takie same, jak za odbyte spotkanie.

• Odrębnie naliczane są koszty np. opinii ekspertów i biegłych.

ilonazielinskailonazielinska

 

Kontakt

po wcześniejszym umówieniu lub prosimy o kontakt mailowy

adres

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok.180,
02-797 Warszawa

godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 14.00