Prawo karne

 

Zajmujemy się w szczególności następującymi sprawami: 
 
  • obroną oskarżonych przed sądami wszystkich instancji
  • sporządzaniem prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  • podejmowaniem czynności na etapie postępowania przygotowawczego
  • reprezentowaniem oskarżycieli posiłkowych
  • sporządzaniem zażaleń, apelacji i kasacji w sprawach karnych
  • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach karnoskarbowych
  • reprezentowaniem Klientów w sprawach o wykroczenia
 
Niewzruszalnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej, jest prawo do obrony w postępowaniu karnym. Radca Prawny Ilona Zielińska działa jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Świadczy również pomoc w postępowaniu wykonawczym, w zakres którego wchodzi w szczególności odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie. Obrona w postępowaniu karnym polega m.in. na uczestniczeniu w czynnościach z udziałem osoby podejrzanej – przesłuchaniach, konfrontacji czy wizji lokalnej, sporządzaniu pism procesowych np. zażaleń i wniosków dowodowych, udziale w posiedzeniach aresztowych (tymczasowe aresztowanie) oraz uczestnictwie w posiedzeniach aresztowych oraz dotyczących innych środków zapobiegawczych.

 

ilonazielinska

 

Kontakt

po wcześniejszym umówieniu lub prosimy o kontakt mailowy

adres

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok.180,
02-797 Warszawa

e-mail
ilona.zielinska@oirpwarszawa.pl
godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 14.00