Chłodny osąd i strategia
Doświadczenie i długoletnia praktyka zawodowa nauczyły mnie, że do zwycięstwa potrzebna jest chłodna analiza oraz starannie przemyślana procedura działania w danej, indywidualnej sprawie. W trudnych sprawach oddzielam emocje od faktów. Analizuję stan faktyczny i prawny oraz motywy kierujące stronami, przedstawiam logiczne argumenty.

Zaangażowanie

Moim celem jest pomoc osobom, które potrzebują pomocy i wsparcia. Bardzo duże doświadczenie zawodowe oraz znajomość przepisów prawa i procedur urzędowych pozwala Nam skutecznie zwyciężać w sprawach naszych klientów , wspierać ich. Rzetelnie  wykonuję swoją pracę i nic nie daje mi większej satysfakcji niż skuteczna i szybka pomoc naszym  Klientom.

Waleczność
Moim dużym atutem jest waleczność , rzetelność i merytoryczne wsparcie naszych klientów. Konsekwentnie dążę do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla naszych klientów, jeśli to możliwe w jak najkrótszym czasie. Zawsze walczymy o pozytywne rozwiązanie sprawy do samego końca , wykorzystując wszystkie środki i instrumenty.

O mnie

Radca prawny Ilona Zielińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aplikacje sędziowską odbyłam w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończoną egzaminem sędziowskim z oceną bardzo dobrą i aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Mam doświadczenie zawodowe z zakresu cywilnego i karnego procesu sądowego. W zakresie spraw cywilnych sądowych zajmuję się sprawami podziałowymi ( spadku i majątku małżonków), spadkowymi, dotyczącymi nieruchomości, zasiedzeniem nieruchomości, postępowaniami nakazowymi, egzekucyjnymi. Posiadam doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wykorzystuję swoją wiedzę w procesach sukcesyjnych, w tym w zakresie testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki, spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych i inwestycyjnych. Posiadam duże doświadczenie w szczególności w obrocie nieruchomościami, sprawach podziałowych nieruchomości, działów spadków, postępowań spadkowych, umowach deweloperskich. Prowadzę obsługę prawną również w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, podatkowych. Występuję jako pełnomocnik w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia.

Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996-1999 byłam radcą prawnym w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów gdzie zajmowałam się opiniowaniem aktów prawnych wydawanych przez Ministra Finansów, uczestniczyłam w sejmowych komisjach legislacyjnych, które opracowywały i redagowały akty prawne wydawane przez ten naczelny organ administracji państwowej oraz tworzyłam projekty decyzji i rozporządzeń wydawanych przez Ministra Finansów. Pracowałam równocześnie w Izbie Skarbowej w Warszawie na stanowisku radcy prawnego. Od 2000r.-2005r. pracowałam jako radca prawny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie opiniowałam i tworzyłam umowy pożyczek, dotacji, zabezpieczenia prawne i finansowe wykonania powyższych umów udzielanych przez tę instytucję podmiotom realizującym ogromne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w naszym kraju. Brałam udział w pracach nad zasadami i procedurami finansowania inwestycji budowlanych i innych przez środki polskie i pochodzące z Unii Europejskiej. Udzielałam bieżącej pomocy prawnej wszystkim jednostkom organizacyjnym Funduszu oraz zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reprezentowałam Fundusz przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych z inwestycjami środowiskowymi i wydatkowaniem publicznych środków w tym pochodzących z Unii Europejskiej na cele związane z budową i funkcjonowaniem szeregu inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie całej Polski. Od 2005 r. do 2022r. byłam notariuszem. Posiadam  praktyczną oraz teoretyczną wiedzę na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań, prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, oraz prawa rodzinnego, zabezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego. Dokonywałam notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowałam się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek. Posiadam doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich jak i cudzoziemców. Wykorzystuję swoją wiedzę w procesach sukcesyjnych, w tym w zakresie testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki, spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych i inwestycyjnych. Posiadam duże doświadczenie w szczególności w obrocie nieruchomościami, sprawach podziałowych nieruchomości, działów spadków, postępowań spadkowych, umowach deweloperskich. Prowadzę obsługę prawną również w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, podatkowych. 

 

ilonazielinska

 

Specjalizacje

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

Prawo karne i skarbowe
Dochodzimy praw w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, spraw podatkowych oraz karno-skarbowych.
Obrona w procesie karnym
Reprezentacja obywateli jako obrońca w postępowaniu karnym oraz jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.
Prawo cywilne
Reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne jest niezwykle ważną dziedziną prawa regulującą stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami oraz małżonkami a ich dziećmi.

Blog prawny

Choć w polskim prawie spadkowym funkcjonuje zasada swobody testowania,jest ona obostrzona szeregiem warunków, które powinien spełniać spadkodawca,spadkobierca jak i sam testament, dla wywołania skutków prawnych. To z kolei daje nam możliwość ingerowania w wolę spadkodawcy – już po jego śmierci. Z poniższego wpisu dowiesz się jak podważyć testament oraz jakie są możliwe przyczyny nieważności testamentu.

Prawo cały czas się zmienia – okazuje się, że rodzice, którzy powinni otrzymywać alimenty nie są bezbronni wobec byłego partnera, który odmawia wypłacania świadczeń na dziecko. Dowiedz się w jaki sposób możesz walczyć o swoje prawa oraz poznaj listę sankcji, które mogą zostać nałożone na rodziców odmawiających wypłacania alimentów.

Kontakt

po wcześniejszym umówieniu lub prosimy o kontakt mailowy

adres

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok.180,
02-797 Warszawa

e-mail
ilona.zielinska@oirpwarszawa.pl
godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 14.00