Chłodny osąd i strategia
Doświadczenie i długoletnia praktyka zawodowa nauczyły mnie, że do zwycięstwa potrzebna jest chłodna analiza oraz starannie przemyślana procedura działania w danej, indywidualnej sprawie. W trudnych sprawach oddzielam emocje od faktów. Analizuję stan faktyczny i prawny oraz motywy kierujące stronami, przedstawiam logiczne argumenty.

Zaangażowanie

Moim celem jest pomoc osobom, które potrzebują pomocy i wsparcia. Bardzo duże doświadczenie zawodowe oraz znajomość przepisów prawa i procedur urzędowych pozwala Nam skutecznie zwyciężać w sprawach naszych klientów , wspierać ich. Rzetelnie  wykonuję swoją pracę i nic nie daje mi większej satysfakcji niż skuteczna i szybka pomoc naszym  Klientom.

Waleczność
Moim dużym atutem jest waleczność , rzetelność i merytoryczne wsparcie naszych klientów. Konsekwentnie dążę do uzyskania najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla naszych klientów, jeśli to możliwe w jak najkrótszym czasie. Zawsze walczymy o pozytywne rozwiązanie sprawy do samego końca , wykorzystując wszystkie środki i instrumenty.

O mnie

Adwokat: Warszawa-Ursynów

Radca prawny Ilona Zielińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim z oceną bardzo dobrą odbyłam w Sądzie Okręgowym w Warszawie, natomiast aplikację radcowską – w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zakres spraw, które obsługuje jako radca prawny i prawnik

Mam doświadczenie zawodowe z zakresu cywilnego i karnego procesu sądowego. W zakresie spraw cywilnych sądowych zajmuję się sprawami podziałowymi (spadku i majątku małżonków), spadkowymi, dotyczącymi nieruchomości, zasiedzeniem nieruchomości, postępowaniami nakazowymi, egzekucyjnymi. Mam doświadczenie radcy prawnego w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich, jak też cudzoziemców.

Swoją wiedzę wykorzystuję w procesach sukcesyjnych, w tym w zakresie testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki, spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych i inwestycyjnych. Mam duże doświadczenie w szczególności w obrocie nieruchomościami, sprawach podziałowych nieruchomości, działów spadków, postępowań spadkowych, umowach deweloperskich. Świadczę usługi jako prawnik również w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, podatkowych. Występuję jako pełnomocnik w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia.

Radca prawny z doświadczeniem dla Klientów z Ursynowa w Warszawie

Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1996-1999 byłam radcą prawnym w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów, gdzie zajmowałam się opiniowaniem aktów prawnych wydawanych przez Ministra Finansów, uczestniczyłam w sejmowych komisjach legislacyjnych, które opracowywały i redagowały akty prawne wydawane przez ten naczelny organ administracji państwowej oraz tworzyłam projekty decyzji i rozporządzeń wydawanych przez Ministra Finansów. Pracowałam równocześnie w Izbie Skarbowej w Warszawie na stanowisku radcy prawnego.

Od 2000 do 2005 r. pracowałam jako radca prawny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie opiniowałam i tworzyłam umowy pożyczek, dotacji, zabezpieczenia prawne i finansowe wykonania powyższych umów udzielanych przez tę instytucję podmiotom realizującym ogromne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w naszym kraju. Brałam udział w pracach nad zasadami i procedurami finansowania inwestycji budowlanych i innych przez środki polskie i pochodzące z Unii Europejskiej. Udzielałam bieżącej pomocy prawnej wszystkim jednostkom organizacyjnym Funduszu oraz zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Reprezentowałam Fundusz przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych z inwestycjami środowiskowymi i wydatkowaniem publicznych środków w tym pochodzących z Unii Europejskiej na cele związane z budową i funkcjonowaniem szeregu inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie całej Polski. Od 2005 do 2022 r. byłam notariuszem.

Dysponuję praktyczną oraz teoretyczną wiedzą na temat prawa nieruchomości, począwszy od dogłębnej analizy stanu prawnego nieruchomości, prawa cywilnego w zakresie zobowiązań, prawa spadkowego, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego oraz prawa rodzinnego, zabezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego.

Dokonywałam notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Zajmowałam się obsługą notarialną procesów „restrukturyzacyjnych” spółek. Mam doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prawa publicznego – Skarbu Państwa, a także podmiotów korporacyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych, obywateli polskich, jak również cudzoziemców.

Kancelaria prawna – Ursynów

Klientów z Ursynowa i całej Warszawy przyjmuję w mojej kancelarii, w której świadczę porady prawne, jak również przygotowuję się do wystąpień w charakterze adwokata podczas spraw sądowych. Swoją wiedzę wykorzystuję ponadto w procesach sukcesyjnych, w tym w zakresie testamentów, darowizn (przesunięć majątkowych) między małżonkami, przekształceń działalności gospodarczej w spółki, spraw osobistych, w tym spraw rozwodowych, zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi oraz spraw alimentacyjnych, jak również w zakresie prywatnych spraw majątkowych i inwestycyjnych. Mam duże doświadczenie w szczególności w obrocie nieruchomościami, sprawach podziałowych nieruchomości, działów spadków, postępowań spadkowych, umowach deweloperskich. Prowadzę obsługę prawną również w sprawach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych, podatkowych.

Pomoc radcy prawnego i adwokata na terenie Warszawy

Świadczę profesjonalne porady prawne oraz występuję jako adwokat, reprezentując moich Klientów we wszystkich wymienionych powyżej sprawach. Dzięki ogromne doświadczeniu, jakie zdobyłam w czasie wielu lat pracy, moje działania charakteryzują się wysoką skutecznością. Zawsze stawiam dobro Klienta na pierwszym miejscu, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego go wyroku. W przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć – składam niezbędną apelację. Do dyspozycji współpracujących ze mną osób pozostaję także poza godzinami standardowej pracy kancelarii prawnej – wieczorami oraz w weekendy, gdzie wspieram ich poradami radcy prawnego. Jak prawnik oraz adwokat nieustannie dbam o rozwój kompetencji, dokształcając się poprzez fachową literaturę i szkolenia.

Klienci zainteresowani skorzystaniem z mojej pomocy mogą skontaktować się ze mną telefonicznie, mailowo lub umawiając się na bezpośrednią poradę w kancelarii na Ursynowie Warszawie.

 

ilonazielinska

 

Specjalizacje

Nasze doświadczenie obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

Prawo karne i skarbowe
Dochodzimy praw w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, spraw podatkowych oraz karno-skarbowych.
Obrona w procesie karnym
Reprezentacja obywateli jako obrońca w postępowaniu karnym oraz jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.
Prawo cywilne
Reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne jest niezwykle ważną dziedziną prawa regulującą stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy małżonkami oraz małżonkami a ich dziećmi.

Blog prawny

Choć w polskim prawie spadkowym funkcjonuje zasada swobody testowania,jest ona obostrzona szeregiem warunków, które powinien spełniać spadkodawca,spadkobierca jak i sam testament, dla wywołania skutków prawnych. To z kolei daje nam możliwość ingerowania w wolę spadkodawcy – już po jego śmierci. Z poniższego wpisu dowiesz się jak podważyć testament oraz jakie są możliwe przyczyny nieważności testamentu.

Prawo cały czas się zmienia – okazuje się, że rodzice, którzy powinni otrzymywać alimenty nie są bezbronni wobec byłego partnera, który odmawia wypłacania świadczeń na dziecko. Dowiedz się w jaki sposób możesz walczyć o swoje prawa oraz poznaj listę sankcji, które mogą zostać nałożone na rodziców odmawiających wypłacania alimentów.

Kontakt

po wcześniejszym umówieniu lub prosimy o kontakt mailowy

adres

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok.180,
02-797 Warszawa

godziny pracy
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 14.00